Som Formació online

Comptabilitat general. Iniciació

Inici

25

Setembre

2024

Final

06

Novembre

2024

Hores

40

325€
Inscripció

Objectius del curs

  • Conèixer els diferents conceptes bàsics del llenguatge comptable.
  • Aplicar aquests conceptes al desenvolupament de la informació.
  • Realitzar el procés seqüencial per obtenir resultats fiables.
  • Saber interpretar els resultats obtinguts.
  • Tractar amb fiabilitat, la càrrega impositiva de l'Impost del valor afegit.

Dirigit a

Responsables de diferents àrees de l'empresa que necessitin uns coneixements bàsics de comptabilitat i personal que s'incorpori al departament d'administració des de l'exterior o des d'altres seccions de l'empresa. 


Contingut

1. Introducció al Pla General Comptable

1.1. La normalització comptable espanyola.

1.2. Concepte de comptabilitat.

1.3. Objectius i finalitats de la comptabilitat.

2. Representació del patrimoni

2.1. La riquesa empresarial, el patrimoni.

2.2. Representació comptable del patrimoni.

2.3. Composició del balanç de situació.

2.4. Introducció a la valoració de les partides de balanç.

3. El quadre de comptes

3.1. El compte.

  • Classificació per funcions.
  • Agrupació numèrica.

4. El procés comptable.

4.1. L'assentament.

4.2. El llibre diari, el major, el balanç de sumes i saldos.

5. El resultat comptable.

5.1. El compte de pèrdues i guanys.

5.2. Els comptes anuals.


6. Tractament comptable de l'IVA

6.1. Concepte de valor afegit.

6.2. Tractament comptable de l'IVA.

6.3. IVA suportat no deduïble.


7. Normalització comptable.

7.1. Llibres obligatoris.

7.2. Principis comptables.


Perfil dels ponents

Anna Castellá Cabeza
Diplomada en Ciències Empresarials i consultora.


Inici

25

Setembre

2024

Final

06

Novembre

2024

Hores

40

325 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Els nostres alumnes van opinar del curs

El temario muy completo con sus anexos y ejercicios de ejemplo.

2016-12-05


Muchas gracias a Anna la tutora por responder tan claro a mis preguntas y tan rápido. En general el contenido para mí muy satisfactorio, ha cumplido mis espectativas y puedo contabilizar con más seguridad a mis empresas. Muchas gracias

2015-03-27


Tens algun dubte?

973 314 327

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 973 314 327

Email: areig@cambratarrega.com