Som Formació online

Inscripció

La inscripció al curs no serà efectiva fins que no s'hagi abonat l'import de la matrícula que, com a molt tard, s'haurà de fer 48 hores abans de l'inici del curs.

El pagament es pot fer mitjançant:

  • Transferència bancària

Anul·laciò de matricula

Abans de 48 h de l´inici del curs: devolució del 100% de l´import de la matrícula

Entre 48 h i el moment de l´inici: no es retornarà l´import de la matrícula

La Cambra es reserva el dret a suspendre el curs en el cas que no hi hagi un nombre suficient de participants, o bé per causes de força major. En ambdós casos, la Cambra retornarà l'import de la matrícula si aquest s'hagués abonat.


Oferta Formativa

Tens algun dubte?

973 314 327

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar

Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 973 314 327

Email: areig@cambratarrega.com