Som Formació online

Protecció de dades i garantia dels drets digitals

Inici

16

Octubre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

50

400€
Inscripció

Objectius del curs

Conéixer el context normatiu de la protecció de dades

Aprendre sobre els principis pels quals es regeix la protecció de dades

Identificar les diferents mesures de compliment

Reconéixer les funcions del delegat de protecció de dades, així com el responsable i encarregat del tractament.


Dirigit a

Persones que han estat designades responsables de protecció de dades dintre de la seva empresa i necessiten adquirir coneixements sobre la matèria o que tenen interès en conèixer i aprofundir en aquest àmbit per poder implementar-ho dinte de les seves organitzacions. 


Contingut

Unitat Didàctica 1. Context normatiu de la protecció de dades
1.1 Context normatiu de la Protecció de Dades
1.2 Reglament general de Protecció de Dades
1.2.1 Objecte, àmbit daplicació i entrada en vigor del Reglament Europeu
1.2.2 Estructura del reglament general de protecció de dades
1.3 Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals
1.3.1 Objecte, àmbit daplicació i entrada en vigor de la llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals
1.3.2 Estructura de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals

Unitat Didàctica 2. Principis de protecció de dades
2.1 Introducció
2.2 Principis de protecció de dades
2.2.1 Exactitud de les dades
2.2.2 Deure de confidencialitat i integritat
2.2.3 Consentiment de l'afectat
2.2.4 Categories especials de dades
2.2.5 Dades de naturalesa penal
2.2.6 Consentiment de menors dedat
2.2.7 Tractament de dades emparat per la llei
2.2.8 La resta de principis de protecció de dades

Unitat didàctica 3. Drets de les persones i tractaments específics
3.1 Transparència i informació
3.2 Exercici dels drets
3.2.1 Dret d'accés
3.2.2 Dret de rectificació
3.2.3 Dret de supressió o oblit
3.2.4 Dret a la limitació del tractament
3.2.5 Dret a la portabilitat
3.2.6 Dret d'oposició
3.2.7 Drets de les persones mortes
3.3 Notificació de lexercici dels drets
3.4 tractaments específics
3.4.1 Empreses i professionals
3.4.2 Sistemes dinformació creditícia
3.4.3 Operacions mercantils
3.4.4 Videovigilància
3.4.5 Tractaments de dades de salut
3.4.6 Sistemes dexclusió publicitària
3.4.7 Sistemes dinformació de denúncies internes
3.4.8 Tractament de dades en interès públic
3.4.9 Tractament de dades administratives

Unitat Didàctica 4. Responsabilitat activa i mesures de compliment
4.1 Responsabilitat activa
4.2 Mesures de compliment
4.2.1 Privadesa des del disseny i per defecte
4.2.2 Avaluació dimpacte
4.2.3 Violacions de seguretat

Unitat Didàctica 5. Responsable de tractament i encarregat de tractament
5.1 Responsable del tractament
5.1.1 Obligacions del responsable del tractament
5.2 Encarregat del tractament
5.2.1 Obligacions de l'encarregat del tractament
5.3 Mesures de seguretat del tractament
5.4 Bloqueig de dades
5.5 Codis de conducta
5.5.1 Acreditació d'institucions de certificació
5.6 Registre d'activitat

Unitat Didàctica 6. Delegat de protecció de dades
6.1 Figura i designació del delegat de protecció de dades
6.2 Funcions i qualificació del delegat de protecció
6.3 Posició del delegat de protecció
6.4 Intervenció del delegat en cas de reclamació
6.5 Procés de certificació dels delegats de protecció
6.5.1 Esquema de certificació segons l'esquema de l'aepd

Unitat Didàctica 7. Transferències internacionals
7.1 Transferències internacionals
7.2 Transferències internacionals a països amb nivell de protecció adequat
7.3 Transferències internacionals a països que no tenen un nivell de protecció adequat
7.3.1 Amb adopció de garanties adequades
7.3.2 Sense adopció de garanties adequades
7.3.3 Excepcions en situacions específiques
7.3.4 Supòsits sotmesos a informació prèvia
7.4 Normes corporatives vinculants
7.5 Cooperació internacional a l'àmbit de la protecció de dades personals

Unitat Didàctica 8. Autoritats de control de protecció de dades
8.1 L'agència espanyola de protecció de dades
8.1.1 Règim jurídic i econòmic
8.1.2 Organització de l'AEPD
8.1.3 Funcions
8.1.4 Potestats
8.2 Autoritats autonòmiques de protecció de dades
8.2.1 Vulneracions de la LOPD – GDD i del reglament general de protecció de dades
8.3 Cooperació entre les autoritats de control

Unitat Didàctica 9. Vulneració de la normativa de Protecció de Dades i Règim Sancionador.
9.1 Procediments de vulneració de protecció de dades personals
9.1.1 Inici d'un procediment de vulneració de protecció de dades personals
9.1.2 Règim jurídic i abast dels procediments de vulneració
9.1.3 Tràmit de les reclamacions
9.1.4 Actuacions prèvies de recerca
9.1.5 Mesures provisionals
9.2 Règim sancionador
9.2.1 Categories d'infraccions
9.2.2 Consideracions a les infraccions
9.2.3 Prescripció de les sancions

Unitat Didàctica 10. Garantia dels drets digitals
10.1 Els drets digitals
10.2 Accés universal, neutre i segur a Internet
10.3 Educació digital
10.4 Protecció dels menors a Internet
10.5 Dret de rectificació i actualització de dades a Internet
10.6 Dret a l'oblit a internet
10.7 Dret de portabilitat en serveis de la informació
10.8 Drets digitals a l'àmbit laboral
10.8.1 Dispositius digitals
10.8.2 Desconnexió digital
10.8.3 Dispositius de videovigilància i enregistrament de sons
10.8.4 Sistemes de geolocalització
10.9 Dret al testament digital
10.10 Polítiques d'impuls dels drets digitals


Perfil dels ponents

Júlia Bacaria Gea

Llicenciada en Dret per la universitat Pompeu Fabra. Advocada especialitzada en dret en entorns digitals i DPD certificada. Socia de Global Legal Data. Membre de la Comissió de Transformació Digital del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Professora en diversos másters i cursos sobre protecció de dades i dret en entorns digitals.


Inici

16

Octubre

2024

Final

13

Desembre

2024

Hores

50

400 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

973 314 327

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 973 314 327

Email: areig@cambratarrega.com